Dotacje unijne

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOWO Wojciech Klarkowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 • Oś priorytetowa 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,
 • Działanie 1.4 – Nowe modele biznesowe i ekspansja
 • Poddziałania 1.4.3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Tytuł realizowanego projektu: „Wdrożenie rozwiązań TIK w firmie TOWO.”

Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie rozwiązań teleinformatyczno – komunikacyjnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

 • Wartość projektu: 253.427,97 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 91.951,95 PLN


Elbląg, dn. 30.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe                                                                             
TOWO Wojciech Klarkowski
ul. Panieńska 7-8, 82-300 Elbląg

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia i wyborze Wykonawcy

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie zapytania ofertowego z dnia 07.03.2018r. na zakup następujących urządzeń/usług:

 1. oprogramowania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP wraz z wdrożeniem (1 szt.). System składać się będzie z następujących modułów: 1.1 Moduł Sprzedaż (1 kpl.); 1.2 Moduł Księgi Handlowe (1 kpl.); 1.3 Moduł Deklaracje i sprawozdania (1 kpl.); 1.4 Moduł Środki trwałe (1 kpl.); 1.5 Moduł Kadry i Płace (1 kpl.); 1.6 Moduł Zamówienia (1 kpl.); 1.7 Moduł Zakupy (1 kpl.); 1.8 Moduł Magazyn (1 kpl.); 1.9 Moduł Kasa i bank (1 kpl.); 1.10 Moduł CRM (1 kpl.); 1.11 Moduł Rozrachunki (1 kpl.).
 2. System sprzedaży internetowej (1 szt.)
 3. Program do sprzedaży na platformach zakupowych (1 szt.)
 4. Program wysyłający maile (1 szt.)
 5. Zakup sprzętu komputerowego w postaci: 5.1. Komputer (13 szt.); 5.2. Monitor (5 szt.); 5.3. Drukarka (1 szt.); 5.4. Drukarka (4 szt.); 5.5. Nootebook (3 szt.); 5.6. Zasilacze awaryjne do komputerów stacjonarnych (13 szt.); 5.7. Switch zarządzalny (1 szt.); 5.8. Dysk sieciowy do wykonywania kopii bezpieczeństwa z komputerów (1 szt.); 5.9. Drukarka etykiet (2 szt.); 5.10. Drukarka półprzemysłowa (1 szt.); 5.11. Szafa serwerowa wraz z osprzętem (1 szt.); 5.12. Zasilacz awaryjny do serwera (1 szt.); 5.13. Serwer wraz z oprogramowaniem (kpl.); 5. 14. Waga platformowa wraz z inerfejsem (1 szt.).
 6. Zakup usług szkoleniowych związanych z wdrażanym systemem (19 osób) – 1 szt.

udokumentowanego protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma ComputerTeam.pl, która została wybrana jako wykonawca.

Zamawiający PHU TOWO Wojciech Klarkowski.

Lista plików do pobrania

P.H.U TOWO

PROFESJONALNE NARZĘDZIA - ELBLĄG
ul. Panieńska 7-8; 82-300 Elbląg
NIP 578-260-32-57
Sklep narzędziowy:
tel. 55 235 72 60 e-mail sklep@towo.pl
Serwis i wypożyczalnia:
tel. 55 237 01 43 e-mail serwis@towo.pl

Dni i godziny otwarcia naszego sklepu:
• Poniedziałek – piątek : 7:00 – 17:00
• Sobota : 8:00 – 13:00

SERWIS • Poniedziałek – piątek : 7:00 – 16:00 • Sobota : nieczynne