Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOWO Wojciech Klarkowski

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,
Działanie 1.4 – Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałania 1.4.3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Tytuł realizowanego projektu:

„Wdrożenie rozwiązań TIK w firmie TOWO.”

Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie rozwiązań teleinformatyczno – komunikacyjnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Wartość projektu: 253.427,97 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 91.951,95 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE