Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOWO Wojciech Klarkowski

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,
Działanie 1.4 – Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałania 1.4.3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Tytuł realizowanego projektu:

„Wdrożenie rozwiązań TIK w firmie TOWO.”

Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie rozwiązań teleinformatyczno – komunikacyjnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Wartość projektu: 253.427,97 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 91.951,95 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe                                                                              Elbląg, dn. 30.03.2018r.

TOWO Wojciech Klarkowski

ul. Panieńska 7-8

82-300 Elbląg

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia i wyborze Wykonawcy

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie zapytania ofertowego z dnia 07.03.2018r. na zakup następujących urządzeń/usług:

1/ oprogramowania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP wraz z wdrożeniem (1 szt.). System składać się będzie z następujących modułów: 1.1 Moduł Sprzedaż (1 kpl.); 1.2 Moduł Księgi Handlowe (1 kpl.); 1.3 Moduł Deklaracje i sprawozdania (1 kpl.); 1.4 Moduł Środki trwałe (1 kpl.); 1.5 Moduł Kadry i Płace (1 kpl.); 1.6 Moduł Zamówienia (1 kpl.); 1.7 Moduł Zakupy (1 kpl.); 1.8 Moduł Magazyn (1 kpl.); 1.9 Moduł Kasa i bank (1 kpl.); 1.10 Moduł CRM (1 kpl.); 1.11 Moduł Rozrachunki (1 kpl.).

2/ System sprzedaży internetowej (1 szt.)

3/ Program do sprzedaży na platformach zakupowych (1 szt.)

4/ Program wysyłający maile (1 szt.)

5/ Zakup sprzętu komputerowego w postaci: 5.1. Komputer (13 szt.); 5.2. Monitor (5 szt.); 5.3. Drukarka (1 szt.); 5.4. Drukarka (4 szt.); 5.5. Nootebook (3 szt.); 5.6. Zasilacze awaryjne do komputerów stacjonarnych (13 szt.); 5.7. Switch zarządzalny (1 szt.); 5.8. Dysk sieciowy do wykonywania kopii bezpieczeństwa z komputerów (1 szt.); 5.9. Drukarka etykiet (2 szt.); 5.10. Drukarka półprzemysłowa (1 szt.); 5.11. Szafa serwerowa wraz z osprzętem (1 szt.); 5.12. Zasilacz awaryjny do serwera (1 szt.); 5.13. Serwer wraz z oprogramowaniem (kpl.); 5. 14. Waga platformowa wraz z inerfejsem (1 szt.).

6/ Zakup usług szkoleniowych związanych z wdrażanym systemem (19 osób) – 1 szt.

udokumentowanego protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma ComputerTeam.pl, która została wybrana jako wykonawca.

Zamawiający